TM HYZMAT proýektrlarda mahabat ýerleşdirmek üçin tariflar.

TM HYZMAT portal-ýolgörkeziji web saýtda mahabat ýerleşdirmek üçin 5 sany tarif hereket edýär!
Tariflaryň ählisi 1 aýlyk möhleti üçin tölegi görkezilen


MAHABAT TARIFLARY:

OPTIMAL – 190 manat

- Bildirişlerde islendik bildiriş çykarmak mümkinçiligi
- Baş sahypada reklama üçin 1 ýer berilýär (diňe baş sahypada görünýär)
- “Maslahat berýäs” diýen blokda siziň üçin 1 ýer berilýär (TM HYZMAT we TM HYZMAT MUSIC boýunça ähli sahypada görünýär)
- TM HYZMAT we TM HYZMAT MUSIC-yň baş sahypalaryndaky uly suratly slaýd şowda 1 ýer berilýär (uly banner reklama)
- IMO-da REKLAMA
- OPTIMAL belgi berilýär, “Maslahat berýäs” we “Bildirişler” diýen bloklarda STANDART tarifyň reklamaryna garaňda öňürti çykarylýar


VIP – 250 manat

- Bildirişlerde islendik bildiriş çykarmak mümkinçiligi
- Baş sahypada reklama üçin 2 ýer berilýär (diňe TM HYZMAT baş sahypada görünýär)
- TM HYZMAT, TM HYZMAT BILMELI we TM HYZMAT MUSIC-yň baş sahypalarynda uly suratly slaýd şowda 1 ýer berilýär (uly banner reklama, ählisiniň baş sahypalarynda görünýär)
- “TM HYZMAT-dan reklama” diýen ýerde 1 ýer berilýär (TM HYZMAT BILMELI, TM HYZMAT MUSIC we TM HYZMAT boýunça ähli sahypalarda görünýär)
- “Maslahat berýäs” diýen blokda siziň üçin 1 ýer berilýär (TM HYZMAT BILMELI, TM HYZMAT MUSIC we TM HYZMAT boýunça ähli sahypada görünýär)
- TM HYZMAT MUSIC-da “Rus, Türkmen, Türk we Daşary ýurt” aýdym bölümleriň içindäki aýdymlaryň arasynda görünýän reklamada 1 ýer berilýär
- IMO-da REKLAMA
- VIP belgi berilýär, uly suratly slaýd-şowda, “TM HYZMAT-dan reklama”, “Maslahat berýäs” we “Bildirişler” diýen bloklarda STANDART we OPTIMAL tariflaryň reklamaryna garaňda birinji ýerde çykarylýar


PREMIUM VIP – 350 manat

- Bildirişlerde islendik bildiriş çykarmak mümkinçiligi
- Baş sahypada reklama üçin 2 ýer berilýär (diňe TM HYZMAT baş sahypada görünýär)
- TM HYZMAT, TM HYZMAT BILMELI we TM HYZMAT MUSIC-yň baş sahypalarynda uly suratly slaýd şowda 1 ýer berilýär (uly banner reklama, ählisiniň baş sahypalarynda görünýär)
- “TM HYZMAT-dan reklama” diýen ýerde 1 ýer berilýär (TM HYZMAT BILMELI, TM HYZMAT MUSIC we TM HYZMAT boýunça ähli sahypalarda görünýär)
- “Maslahat berýäs” diýen blokda siziň üçin 1 ýer berilýär (TM HYZMAT BILMELI, TM HYZMAT MUSIC we TM HYZMAT boýunça ähli sahypada görünýär)
- TM HYZMAT MUSIC-da “Rus, Türkmen, Türk we Daşary ýurt” aýdym bölümleriň içindäki aýdymlaryň arasynda görünýän reklamada 1 ýer berilýär
- IMO-da REKLAMA
- TM HYZMAT BILMELI-de ähli makalalaryň spisoklarynyň arasynda, ähli bolümleriň spisoklarynyň arasynda, degişmeleriň arasynda, manyly suratlaryň arasynda, goşgylaryň arasynda hersinde 1 ýer berilýär (PREMIUM ÝERLER)
- PREMIUM VIP belgi berilýär, uly suratly slaýd-şowda, “TM HYZMAT-dan reklama”, “Maslahat berýäs” we “Bildirişler” diýen bloklarda VIP, STANDART we OPTIMAL tariflaryň reklamaryna garaňda birinji ýerde çykarylýar


SERWIS TARIFLAR

TM HYZMAT PLUS – 250 manat

- TM HYZMAT FILMS - serwisyň baş sahypasynda uly slaýd şowda 1 ýer berilýär
- TM HYZMAT FILMS - serwisyň ähli sahypalarynyň aşagynda "Maslahat berýäs" blokda 1 ýer
- TM HYZMAT FILMS - serwisyň ähli sahypalarynyň aşagynda "TM HYZMAT-dan reklama" blokda 1 ýer
- TM HYZMAT FILMS - serwisyň kino sanawlarynyň arasynda 1 ýer berilýär
- TM HYZMAT SÖWDAGÄR - serwisyň baş sahypasynda uly slaýd şowda 1 ýer berilýär
- TM HYZMAT PLUS belgi.


Saýlan tarifynyňyzy "Habarlaşmak üçin" atly formadan ugradyp bilersiňiz.
EMAIL: support@tmhyzmat.com
Biz siziň bilen habarlaşarys!


TM HYZMAT-da MAHABAT ÝERLERINIŇ GÖRNÜŞLERI:

PREMIUM VIP

PREMIUM VIP

PREMIUM VIP


Uly slaýd şow


Baş sahypa


Maslahat berýäs


Bildirişler üçin


"TM HYZMAT-dan reklama" blok


TM HYZMAT MUSIC - aýdymlaryň arasynda


Saýlan tarifynyňyzy "Habarlaşmak üçin" atly formadan ugradyp bilersiňiz.
EMAIL: support@tmhyzmat.com
Biz siziň bilen habarlaşarys!

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak