Tibet Therapy

Tibet Therapy
Siz horlanmak yada dayowlanmak isleyärsiñizmi, duwurtuklerden yadadyñyzmy, yada sacyñyz dusyärmi, erbet endikleriñizi taslamak isleyärsinizmi? Biz size komek etmäne tayyn. Biz "Tibet Therapy" firmasynyñ Turkmenistanda resmi dilleri. Biziñ serisdelerimiziñ duzuminde hic hili himiya gosundylar yok. Serisdelerimiz tebigy otlardan we zyyansyz. Hemme serisdelerimizin yanyna size garantiya hatyny beryaris. Egerde produksiyamyzy ulanyp peyda gormeseniz, biz size doly yagdayda puluñyzy yzyna beryaris. Diymek täsir etmayin yagdayynda siziñ yitiryän zadynyz yok. Biz yaly serisdelerimize garantiya berip bilyan yok. Serisdelerimizi zakaz etmek ucin howlugyn.

Bahalary:
Dayowlandyryan sirop - 140 manat
Horlandyryan sirop - 150 manat
Sac, sakgal, gas, kirpik osduryän yag - 250 manat
Boy osduryan sirop - 140 manat
Yuz ucin duwurtuk, yakal, sram ayyryan yag- 130 manat
Alkogol tashladyan sirop- 150 manat
Cilim tashladyan sirop - 150 manat
Erkeklerin jynsy organy ulaldyan yag - 150 manat
Ayal masgalan gowusini ulaldyan yag - 150 manat
Spirtnoydan pyan etmeyan serisde - 150 manat
Ayal masgalan gowrelikden son jynsy organy daraldyan serisde - 150 manat


Surat gallereýasy


+99363530013 Imo üçin: +99363530013


Музыка Интересное Лента Кино Контакты