Şeýdaýy salony

Şeýdaýy salony
Şeýdaýy salony - Ýurdumyzyň meşhur, ady belli gelinlik salony siziň hyzmatyňyzda. Ençeme ýyllar dowamynda halkyň söýgüsini gazanyp, toýlara we dabaralara hyzmat edip, ajaýyp şekilleri bilen özüni tanatmaga başardy. Siz hem Şeýdaýýy gelinlik salonynyň hyzmatyndan peýdalanyp bilersiňiz!


Surat gallereýasy


Aşgabat
+99365 333326, +99362 500101


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak