Restoran "Şapak" Mary

Restoran "Şapak" Mary
Türk aşhanasynyň naharlary, sazlaşykly düzülen menýu - siziň göwnüňizden turar!


Surat gallereýasy


Şapak şäherçesi,Dostluk köç
+99352 241243, +99363 039666
IMO: 99362 761276


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak