Happy House

Happy House - kafesi elmydama müşderiler üçin açykdyr. Bizde taýýarlanylýan tagamlar siziň göwnüňizden turar diýip umyt edýäris. Ýokary hilli aşpezler we hyzmatkärlär siziň üçin hyzmat eder.
Happy House - Hemme hyzmatlar siziň üçin!


Surat gallereýasy


Mary şäher
+99364 990099


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak