Ak bürgüt

Ak bürgüt Mary
Dagdaky gardanam tämizdir, akdyr
Çeşme suwy ýaly arassa päkdir
Ak bürgüt kafenyň gözellikleri, jana ýakymly arassa howa täsin gözellik datly tagamlar Ak bürgüt kafemizde jemlenendir.
Gündiz güne meňzeş, gijede aýa Ak bürgüt kafenin gözellikleri Asyr geçen baglar salyp dur saya Ak burgut kafenin gozellikleri Yyllar bilen yollar bilen guller bilen bezelen Sazlar bilen yazlar bilen baglar bilen bezelen Ak bürgüt kafemiz siziň hyzmatynyzda.


Surat gallereýasy


Mary şäher köne park
+99361633300 85226-01-016


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak