Kitaptm.com

“Ýaşyl Ýaprak”
“Ýaşyl Ýaprak” elektron kitaphanasyndan özüňize gerek bolan türkmen dilindäki dürli kitaplary alyp bilersiň. Şeýle hem biz, Biznes Planlary, iş meýilnamalary, önümçilik taslamalary, önümiň özüne düşýän gymmatyny hem-de maýa goýum taslamalary düzip berýäris. Bulardan başga-da elektron kitaphanamyzda okuwçylar üçin hem-de talyplar üçin dürli temalardan prezentasiýalary hem-de olar boýunça wideo şekilleri taýýarlaýarys. Has giňişleýin maglumatlar üçin:
http://kitaptm.com

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak