BILDIRIŞLER

AKSIÝA - SKIDKA - ÇÄRELER


SÄHER SALAMY - АKSIÝA!!!

2 PIZZA ALANA 3-NJI MUGT!!!
90-75-89
72-68-66


    23.02"Çandybil" Restoran

23-nji fewral - Çandybil
Sizi ýatdan çykmajak agşama çagyrýar!
Ähli erkekler üçin bokal piwo!!!

+993 64 929999
Arçabil şaýoly, "Senagatçy" myhmanhana (köne Çandybil)


23-nji fewral - Anna güni
Klubyň adyndan BAŞ BAÝRAK - PLANŞET.
AVVA, LEWIS - hemaýatkärlerimizden sowgatlar!48 62 16
+993 64 038889
Garaşsyzlyk köçe (Sowetskiý) "Çarwadar" söwda merkezi 4-nji gat


Halal Tagam

Tagamly we Dürli halal naharlaryny, işdäaçarlaryny taýýarlap, eltip berme hyzmatymyz! 100 manatda ýokary söwda edene eltip berme hyzmaty - MUGT!+99363 497555
+99363 497444
+99363 424181


LAKSHMI gözellik salonyň hyzmatlary

LAKSHMI gözellik salonyň hyzmatlary:
1. Ýüzüňizi mehaniki arassalamak + suwuk azot bilen arassalamak.
2. Golliwud görnüşde ýüzüňizi arassalamak + suwuk azot
3. Limfodrenaž, gialurowly syworotkaly kreotearipiýa
4. Ýüzüň süýrümtik şekili 3D moderirleme
Kursly programmalar
5. "Лицо Гейши" (dikeldiji kompleks, täzelik we agartma üçin witamin C bilen baýlaşdyrylan)
6. "Молодильные яблоки"
7. Омолаживающая programma. (35+)
8. "Шелковый путь (Tiz lifting 40 +)
9. Bejerişli " Düwürtiksiz örgünli"
10. Programma "Анти-купероз"
11. ÇALT OWADANLYK PROSEDURASY wajyp wakalardan önürti -ýüz/beden
Deri aşagyndaky ýaglardan, epinden, süýnmelerden we garnyň mürşükliginden nokatma-nokat dynma.


+99361832282


Bildiriş goýjakmy? Onda bize ugrat - Bildirişi ugrat