AŞTU - HYZMATLAR WE MÜMKINÇILIKLER

Internet

AŞTU öz müşderilerine ADSL tehnologiýasy boýunça ýokary tizlikde interneda baglanmaga mümkinçilik döredýär. Şol bir wagtyň özünde öýüňizde WiFi routeri gurnamak bilen öýüňiziň islendik ýerinde, öz enjamlaryňyzdan interneda baglanyp bilersiňiz. Öz salgyňyzda IPTV we Internet hyzmatyny birikdirmek üçin dürli görnüşdäki müşderiler üçin gerekli resminamalaryň sanawy


Telefon gurnamak

AŞTU öý telefonyny birikdireniňizde Siz diňe şäher telefon belgisini alman, eýsem köp sanly goşmaça hyzmatlara hem eýe bolýarsyňyz:

 • - Belgi anyklaýjy we anti-anyklaýjy
 • - Amatly halkara jaňlar
 • - Balansyňy barlamaklygyň iň aňsat usuly


IP TV

IPTV ulgamy müşderilerine 140-dan köp teleýaýlymy şeýle hem 25-den köp FullHD ölçegdäki teleýaýlymlary hödürleýär. Görmek isleýän gepleşikleriňizi dolandyrmak mümkinçiligi: siz pultda bir düwmäni basmak arkaly göni ýaýlymdaky gepleşigi saklap, göýberilen pursatlary yzyna gaýtaryp we halaýan tele gepleşikleriňizi islendik wagt görüp bilersiňiz.


Öz salgyňyzda IPTV, Telefon gurnamak we Internet hyzmatyny birikdirmek üçin dürli görnüşdäki müşderiler üçin gerekli resminamalaryň sanawy

  Raýatlar

 • Arza
 • Telefonyň eýesiniň pasport nusgasy
 • Telekeçiler

 • Arza
 • Pasport nusgasy
 • Patent nusgasy
 • Bellige alyş şahadatnama
 • Kärende şertnamasynyň nusgasy
 • Hususy kärhana, hojalyk jemgyýeti

 • Edara blankasynda arza
 • ÝGRPO nusgasy

 • Şahadatnama nusgasy
 • Ustaw nusgasy
 • Kärende şertnamasynyň nusgasy
 • Döwlet edara

 • Edara blankasynda arza

AŞTU merkezi binasy

Salgy: А-Nyýazow köçesi, jaý 104 Telefon: 42-05-81 (08:00-20:00) Dynç günleri: ýok


Hyzmat ediş nokatlary

Salgy: 30-njy etr., А.Kekilow köç., jaý 26 Telefon: 34-76-67 (08:00-20:00) Dynç günleri: ýok

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak