Nygmatly Sebet

Nygmatly Sebet
"Nygmatly sebet" size öz dürli görnüşli nygmatlaryny hödürleýär. Esasan hem Işleyän, okaýan ildeşlerimiziñ öýlänlik naharlaryny eltip bermek hyzmaty bilen ýerine ýetirýär. Toý sadakalaryñ nygmatlarynyñ dürli görnüşlerini taýýarlamakda siziñ hyzmatyñyzda. Amatly, arassa, tiz hyzmat siziñ üçin.


GALLEREÝA

MENYU


Görüldi: 881.


HABARLAŞMAK

TELEFON BELGILER WE SALGYMYZ

65-99-25
Imo: +99365 659925
https://www.instagram.com/business_lunch/

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak