Gozgalmaýan emläk agentligi

Satyn almak, kärende, öýler, öý çalyşmak, jaýlar, resminamalary jemlemek, daşary ýurtda gozgalmaýan emläk görnüşleri hem mümkin.


863 95-65-16, 865 45-88-87, 68-30-09


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak