Jadyly Catering - Dabara gurnamak hyzmaty

Jadyly Catering - Dabara gurnamak hyzmaty
Jadyly Catering kompaniýasy Türkmenistanda dürli dabaralary gurnamak hyzmatyny hödürleýär. Toý dabaralar, banketlar, furşetlar, barbekýu, barmen-şow, kofe-breýk we kokteýl-bar ýaly ençeme hyzmatlary siziň üçin hödürleýär. Her müşderi üçin aýratyn usul bilen siziň dabaralaryňyzy ýatdan çykmajak pursatlara besläp bileris. Sargyt boýunça restoran hyzmatlarymyz dürli dabaralara öwüşgin berer, biziň tejribämiz we professional hünärmenlerimiz siziň dabaralaryňyzy ýokary derejede geçirmäge ýardam berjekdigine ynandyrýarys!


+99361 39-99-41


Teklipler we teswirler

(0)Teswir galdyr

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak