TM HYZMAT SERWISLAR

ELMYDAMA SIZIŇ HYZMATYŇYZDA
asgabat
Süýji tagamlary - öýüňize eltip bermek hyzmaty
asgabat
Kino älemi, seriallar, reýting we teswirler
asgabat
Makala, degişme, surat, goşgy, kitaplar
ahal
Aýdymlar, kliplar, terjimehallar we saýlama ýygyndylar
mary
Amatly bahadan - Islegiňize görä harytlar
lebap
Islendik bölümlerde Mugt bildirişler

ÄHLI SERWISLAR




Şäher/Welaýaty saýla

asgabat
"AŞGABAT"
ahal
"AHAL"
mary
"MARY"
lebap
"LEBAP"
dasoguz
"DAŞOGUZ"
balkan
"BALKAN"

Kärhana goşmak

TARIF SAÝLAMAK


APK we IOS

(Programmalaryň saýlama ýygyndysy)


"Багт Шахер"

"Багт Шахер" IOS

"Awtomarket"

"Öwrenmeli"

"AwtoBazar"

Programmalary gör

HYZMATLAR

ÝOKARY HILLI HYZMATLAR


Шашлыки Дяди Камо
От Вас повод, от Нас угощения с дымком!

Jadyly Catering
Türkmenistanda dabara gurnamak hyzmaty!

Gozgalmaýan emläk
Almak, satmak, kärende, öýler, jaýlar!

RESTORANLAR WE KAFELAR

Mary


MB BURGER WORLD - süýji tagamlar

Coffee House Mary
Кофе:широкий выбор

ELITE CLUB - EXCLUSIVE CLUB

Restoranlary-Kafelary gör

Bildirişler - Näme we Nirede? - Aşgabat

5
Jadyly Catering - dabara gurnamak hyzmaty
5
Jadyly Catering - dabara gurnamak hyzmaty

Şäherde geçirilýän aksiýalar, arzanlaşyklar we çäreler hakda

BILDIRIŞLERI GÖR

BILDIRIŞ GOŞ

TARIF SAÝLAMAK


Bildirişler - Näme we Nirede? - Mary

5
ELITE CLUB - OSCAR
5
ELITE CLUB - OSCAR
5
ELITE CLUB - OSCAR
5
ELITE CLUB - OSCAR
5
Şeýdaýy Gelinlik salony
5
Şeýdaýy Gelinlik salony
5
Şeýdaýy Gelinlik salony
5
Şeýdaýy Gelinlik salony
5
Şeýdaýy Gelinlik salony
5
Şeýdaýy Gelinlik salony
5
Milli Tagam
5
MB Burger
5
MB Burger
5
Lactone Parfume
5
Coffee House
5
Ak Bürgüt
5
Konsert
5
Manikýur hyzmaty
5
ERA Furniture
5
DDR Serwis
5
MB Burger
5
Şeýdaýy salony
5
BELENT restoran
5
BELENT restoran
5
ELITE CLUB
5
ELITE CLUB

Şäherde geçirilýän aksiýalar, arzanlaşyklar we çäreler hakda

BILDIRIŞLERI GÖR

BILDIRIŞ GOŞ

TARIF SAÝLAMAK